Zásady ochrany osobných údajov

 1. Subjekt: Prevádzkovateľom webovej stránky https://harmonyteashop.eu je Mgr. Eva Némová so sídlom Diakovce 911, Diakovce 925 81, ďalej ako „harmony TEA SHOP“.
 2. Zber osobných údajov fyzických osôb je vykonaný pre potrebu objednania produktov, ak sa fyzická osoba rozhodne požiadať o vyhotovenie ponuky, objednaniu tovaru a služieb, alebo iných úkonov, ku ktorým je v zmysle zákona potrebné doložiť osobné údaje zo strany kupujúceho alebo predajcu.
 3. Z poskytnutých údajov od fyzických osôb sa uchovávajú nasledujúce údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa.
 4. Vyhlásenie je formulované na základe legislatívy: Nový zákon o ochrane osobných údajov 18/2018 Z. z. a Všeobecným nariadením o ochrane údajov General Data Protection Regulation (GDPR) s platnosťou od 25. mája 2018.
 5. Uchovávanie osobných údajov je vykonávané po dobu dvoch rokov a vzťahuje sa na bod 2.
 6. Osobné údaje osôb nie sú poskytované ďalším tretím stranám – fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré nemajú priamy dosah na vykonávanie podnikateľskej činnosti harmony TEA SHOP a jej výkonu predmetu činnosti. Osobné údaje môžu byť poskytnuté v rámci zainteresovaných strán, pre vykonávanie predmetu činnosti harmony TEA SHOP alebo jej zákonných povinností ako právnickej osoby.
 7. Uchovávanie údajov je výhradne v rámci Európskej únie, nie mimo nej.
 8. Každá fyzická osoba odovzdávajúca osobné údaje harmony TEA SHOP má právo na kópiu všetkých osobných údajov z databázy harmonyteashop.eu.
 9. Každá fyzická osoba odovzdávajúca svoje osobné údaje z webovej stránky harmonyteashop.eu alebo z Facebook stránky https://www.facebook.com/harmonyteashop/, alebo z formuláru v rámci vyhľadávacej Google Ads reklamy, má právo na podanie sťažnosti o ochrane jeho osobných údajov, v prípade porušenia platných nariadení v rámci platnej legislatívy Slovenskej republiky.
 10. Každá fyzická osoba odovzdávajúca osobné údaje harmony TEA SHOP má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, na čo musí harmony TEA SHOP reagovať v rámci platnej legislatívy Slovenskej republiky.
 11. Každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odovzdá osobné údaje harmony TEA SHOP automaticky vyjadruje súhlas so spracovaním všetkých svojich zadaných osobných údajov
top